Door

Ontslag op staande voet bij meenemen bedrijfsspullen

Het komt nogal eens voor dat een werknemer bedrijfsspullen meeneemt naar huis voor eigen gebruik. Denk bijvoorbeeld aan een pen, een schrijfblok of een pak koffie. Dat lijkt allemaal vrij onschuldig. Het kan echter ernstige gevolgen hebben, namelijk ontslag op staande voet. In dit artikel lees je wat ontslag op staande voet inhoudt, aangevuld met een voorbeeld uit de praktijk.

ontslag op staande voet bedrijfsspullen rechter werkgever

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een per direct gegeven ontslag zonder dat de werkgever eerst toestemming heeft gevraagd voor ontslag bij het UWV of de kantonrechter. De werkgever kan een werknemer op staande voet ontslaan als deze zich ernstig misdraagt. Te denken valt daarbij aan geweld, fraude, (hardnekkige) werkweigering en diefstal.

Als het ontslag op staande voet terecht wordt gegeven, eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en vervalt het recht op loondoorbetaling. Ook kan werknemer dan geen aanspraak maken op een ontslagvergoeding of een ww-uitkering. Het heeft dus grote gevolgen.

In de rechtspraak komt regelmatig de vraag naar voren of ook het meenemen door een werknemer van een zaak van geringe waarde ontslag op staande voet rechtvaardigt, met alle gevolgen van dien. Hieronder lees je een voorbeeld.

Zware sanctie voor een geringe overtreding

Een werknemer van 54 jaar werkte al 31 jaar bij KLM Catering Services, dat eten en drinken levert aan luchtvaartmaatschappijen. Zijn leidinggevende zag hoe hij de inhoud van een flesje bronwater van de werkgever in zijn eigen drinkfles goot, met de bedoeling om dat later op te drinken. De werkgever ontsloeg de man daarop op staande voet. Een zware sanctie voor een geringe overtreding, zou je zeggen. De kantonrechter zag dat echter anders.

De rechter hechtte veel waarde aan het strenge zero-tolerance-beleid van de werkgever KLM Catering Services. Dat beleid komt er op neer dat bij diefstal altijd ontslag op staande voet volgt, ook al is de waarde van het ontvreemde gering.

De argumenten van de werknemer dat hij al 31 jaar werkzaam was bij werkgever en dat hij kostwinner was voor zijn gezin, maakten geen indruk op de rechter. Deze oordeelde dan ook dat de werknemer terecht was ontslagen.

Geen salaris, ontslagvergoeding en ww-uitkering

De werknemer die ernstig was getroffen door het ontslag heeft de zaak nog in hoger beroep voorgelegd aan het Gerechtshof Amsterdam. Maar ook dat hof bleek niet gevoelig voor de argumenten van werknemer. Het oordeelde dat de werkgever de werknemer mocht ontslaan en kende de werknemer de door hem gevorderde ontslagvergoeding niet toe. Het resultaat was uiterst pijnlijk voor (ex)werknemer. Hij kreeg geen salaris, geen ontslagvergoeding, geen ww-uitkering en moest ook nog eens zijn advocaatkosten betalen.

Een les voor werknemers

Deze gebeurtenis op Schiphol geeft aan dat werknemers grote risico’s lopen als zij spullen van de werkgever nuttigen of meenemen. Wij horen vaak uitspraken van werknemers zoals: ‘Ach wat is nou een pen of een pak papier?’ Die insteek is niet terecht en riskant, vooral als er strenge huisregels gelden. Neem daarom als werknemer niet zulke grote risico’s. Vraag vooraf toestemming aan de werkgever voordat je iets nuttigt of meeneemt.

Dit gastartikel is geschreven door mr. Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist.