Door

Ruim 24.000 Oekraïense vluchtelingen vonden werk in Nederland

Meer dan 24.000 vluchtelingen uit Oekraïne hebben werk gevonden in Nederland. Dit blijkt uit het aantal meldingen dat UWV heeft ontvangen van werkgevers. Sinds begin juni zijn er 10.800 nieuwe meldingen binnengekomen bij UWV bovenop de 13.200 meldingen uit april en mei. De Oekraïense vluchtelingen zijn vooral aan de slag gegaan in de horeca en via uitzendbureaus. In de regio’s Groot Amsterdam en Den Haag hebben de meesten van hen werk gevonden.
vluchtelingen Oekraïne werk

Ruim 10.800 meldingen sinds begin juni

Sinds 1 april moeten werkgevers een melding doen bij UWV wanneer zij een vluchteling uit Oekraïne in dienst nemen. In totaal hebben nu ruim 24.000 werkgevers zo’n melding gedaan. In april en mei deden 13.200 werkgevers zo’n melding en sinds begin juni zijn daar ruim 10.800 meldingen bijgekomen. Wanneer een vluchteling ander werk vindt tijdens zijn verblijf in Nederland of stopt met werken moet dit ook door de werkgever aangegeven worden bij UWV. Dit is sinds eind mei 900 keer gebeurd.

Productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker

Vluchtelingen uit Oekraïne vinden werk in verschillende sectoren. Zo zijn er vluchtelingen aan het werk gegaan in de horeca, zakelijke dienstverlening en transport en logistiek. De meeste van hen gaan werken als uitzendkrachten. Zo’n 48% van de geregistreerde meldingen geven aan dat de vluchteling werk heeft gevonden via een uitzendbureau. Via deze bureaus gaan de vluchtelingen aan het werk als bijvoorbeeld productiemedewerker, schoonmaker en magazijnmedewerker. Ook vinden veel vluchtelingen werk in de horeca (12%),  land- en tuinbouw (8%) en de zakelijke dienstverlening (5%).

Werk in Randstad

Vooral in de Randstedelijke regio vinden veel vluchtelingen uit Oekraïne werk. De meeste vluchtelingen vinden in de Groot Amsterdam ( o.a. Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer) (13%) een baan. Hier vinden vluchtelingen vooral werk in de horeca en via uitzendbedrijven. Ook in de regio’s Haaglanden (Den Haag, Delft en Rijswijk) (9%) en Rijnmond (o.a. Rotterdam, Barendrecht en Vlaardingen) (7%) en vinden veel vluchtelingen werk.

Vluchtelingen geen oplossing voor krappe arbeidsmarkt

Uit een analyse van UWV blijkt dat de helft van de vluchtelingen aan het werk is gegaan in beroepsgroepen waarin er sprake is van krapte. Het gaat voornamelijk om functies in de bouw, schoonmaak, land- en bosbouw, logistiek en horeca. De instroom van enkele honderden tot duizenden vluchtelingen uit Oekraïne heeft voor dit soort functies wel bijgedragen aan het verminderen van knelpunten. Toch zal dit niet voldoende zijn om de personeelstekorten op de krappe arbeidsmarkt te lossen. Voor de genoemde 5 beroepsgroepen stonden aan het eind van het 1e kwartaal van 2022 in totaal namelijk nog 54.000 vacatures open.

Vluchtelingen twee dagen na melding aan het werk

De hierboven genoemde percentages zijn gebaseerd op het aantal door UWV geregistreerde meldingen. Dit aantal meldingen is lager dan het totaal aantal ontvangen meldingen omdat het meer tijd kost om een melding volledig te registreren. Dit heeft geen invloed op de start van de werkzaamheden. Zodra de melding gedaan is kan de vluchteling na twee dagen aan het werk. De werkgever hoeft niet te wachten op bevestiging van UWV.

Aanvragen tewerkstellingsvergunning

Vanaf 1 april geldt een vrijstelling voor het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning voor een vluchteling uit Oekraïne. Wel moet de werkgever melding doen bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne op grond van de vrijstelling, om het risico op misstanden te signaleren en te verkleinen. De werkgever moet minimaal twee werkdagen voor het ingaan van de werkzaamheden melding gedaan hebben bij UWV van het in dienst nemen van een vluchteling uit Oekraïne. Het niet naleven van de meldplicht is beboetbaar op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving hiervan.

Bron: UWV