Door

Arbeidsmarktkrapte is verder toegenomen

De spanning op de arbeidsmarkt steeg in het vierde kwartaal van 2021 weer licht. Er is nog net geen sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Zo blijkt uit de UWV-spanningsindicator. Van alle werkende Nederlanders werkt nu 82 procent in een beroepsgroep waar momenteel krapte heerst. Het is onzeker hoe de arbeidsmarktkrapte zich in 2022 verder ontwikkelt, maar de situatie voor werkzoekenden is in ieder geval gunstig.

arbeidsmarktkrapte arbeidsmarkt werkzoekenden werkgevers vacatures coronacrisis

Voor steeds meer beroepen geldt een krappe of zeer krappe arbeidsmarkt. In het vierde kwartaal van 2020 was het aandeel werkenden met een krap of zeer krap beroep nog 38 procent. Dat was eind 2021 verdubbeld tot 82 procent. De meeste beroepen had dus eind 2021 te maken met arbeidsmarktkrapte. Dat levert kansen op voor werkzoekenden. UWV brengt deze in beeld door  twee keer per jaar een overzicht met kansrijke beroepen te publiceren.

Ongekende arbeidsmarktkrapte

Arbeidsmarktadviseur Jeroen van den Berg van het UWV: “Er heerst momenteel een krapte op de arbeidsmarkt die we nog nooit hebben gezien. In een groot deel van het land is er sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt en bijna alle beroepsgroepen kennen momenteel een vorm van krapte. Dit illustreert hoe groot de arbeidsmarktkrapte momenteel is. We zien dat de toename van de krapte in het vierde kwartaal voornamelijk komt door het dalend aantal werkzoekenden.”

Arbeidsmarktregio’s

Landelijk gezien kende het vierde kwartaal van 2021 nog net geen ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt. In steeds meer regio’s is daar volgens het UWV nu wel sprake van. In het derde kwartaal van 2021 was de arbeidsmarkt in twaalf van de 35 arbeidsmarktregio’s nog zeer krap. Daar kwamen in het vierde kwartaal twee regio’s (Achterhoek en Drechtsteden) bij.

Herstel coronacrisis

In 2021 herstelde de arbeidsmarkt van de coronacrisis. Zo steeg het aantal vacatures tussen 2020 en eind 2021 met 76 procent. Ondertussen daalde het aantal mensen met een kortlopende WW-uitkering met 42 procent. Dat vindt Van den Berg opvallend. “De schade van het eerste coronajaar, waarin de spanning op de arbeidsmarkt afnam tot ‘gemiddeld’, werd zo snel ingehaald. Maar misschien nog wel opvallender is dat de arbeidsmarktspanning eind 2021 ook hoger was dan in het laatste kwartaal voordat corona in Nederland opdook.”

Moeilijker te vervullen vacatures

Werkgeversonderzoek van het UWV laat zien dat een meerderheid van de werkgevers denkt dat het vervullen van vacatures de komende jaren moeilijker wordt. Veel werkgevers werken daarom samen met het UWV voor het vinden van nieuw personeel. Werkgevers kunnen zich melden bij de werkgeversservicepunten waar het UWV hen kan ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe medewerkers. Het UWV kijkt dan naar kandidaten die passen bij de vacature, of naar kandidaten die met scholing de functie kunnen vervullen. Samen met werkgevers biedt UWV dan een traject aan waarin de kandidaat de overstap kan maken naar het nieuwe beroep.

Berekening krapte op de arbeidsmarkt

De spanningsindicator van het UWV berekent de krapte op de arbeidsmarkt door het aantal openstaande vacatures af te zetten tegen het aantal WW’ers met een verstreken uitkeringsduur van minder dan zes maanden. Hoe meer vacatures per WW’er, hoe hoger de arbeidsmarktspanning. Vanaf een waarde van 1,5 spreekt het UWV van een ‘krappe’ arbeidsmarkt. Een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt ontstaat bij een waarde van 4 of hoger. In het vierde kwartaal van 2021 was de waarde 3,8. In het derde kwartaal van 2021 was deze 3,7.

Bron: UWV