Door

Werkgevers vervullen vacatures steeds moeilijker

Van de werkgevers verwacht 61 procent dat het vervullen van vacatures de komende jaren moeilijker wordt. Nu is al meer dan de helft van de vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Bij moeilijk vervulbare vacatures passen werkgevers vooral de wervingsmethoden aan. Zo blijkt uit werkgeversonderzoek onder ruim 3000 werkgevers dat het UWV in het najaar van 2021 deed.

werkgevers vacatures arbeidsmarkt werving recruiters

Twee derde van de werkgevers in het onderzoek hadden de laatste twaalf maanden nieuwe vacatures. Van die ontstane vacatures vonden de werkgevers gemiddeld 55 procent moeilijk vervulbaar. Het aandeel moeilijk vervulbare vacatures steeg het afgelopen jaar sterk ten opzichte van 2020. Toen konden werkgevers een derde van de vacatures moeilijk vervullen. Ook voor de coronacrisis lag het aandeel lastig te vervullen vacatures lager dan nu. In 2019 was 45 procent van de vacatures moeilijk vervulbaar.

Vacatures per sector

Werkgevers konden in de meeste sectoren meer dan de helft van de vacatures moeilijk vervullen. Vooral in de bouw (77%), industrie (63%), informatie en communicatie (63%) en horeca (59%) waren veel vacatures moeilijk vervulbaar. Een groot deel van deze vacatures richtten zich op technische en dienstverlenende beroepen.

Alternatieven voor werkgevers

Om toch kandidaten te vinden of het werk in ieder geval te laten doen, kiezen werkgevers vaak voor het langer open laten staan van de vacature. Ook gebruiken ze andere wervingskanalen of schakelen ze een uitzendbureau of recruiter (wervingsbureau) in. Daarnaast kiest 40 procent van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures ervoor om het werk te verdelen onder zittende werknemers.  Dit zou kunnen zorgen voor een hogere werkdruk.

Wervingsproblemen

“Werkgevers hebben vaak moeite om personeel te vinden en veel werkgevers denken dat de wervingsproblemen nog groter worden. Het zou kunnen helpen als werkgevers naast het aanpassen van wervingsmethoden ook naar andere oplossingen kijken. Zoals bijvoorbeeld het zelf opleiden van nieuwe werknemers, het anders indelen van werk of het aanpassen van de functie-eisen. Het onderzoek laat zien dat werkgevers dit nog niet in groten getale doen. Wij proberen werkgevers hierbij te helpen door ze bijvoorbeeld te ondersteunen bij het vinden van nieuw personeel. Ook hebben wij 27 oplossingen voor personeelstekorten samengesteld ter inspiratie voor werkgevers”, vertelt arbeidsmarktadviseur Erica Maurits van het UWV.

Zelf opleiden

Werkgevers gebruiken minder vaak andere methoden voor het vervullen van vacatures. Zo kiest minder dan de helft van de werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures voor een kandidaat die niet helemaal voldoet aan de functie-eisen en die ze zelf opleiden (45%). Nog minder werkgevers veranderen de arbeidsvoorwaarden (30%) of de functie-eisen, zoals ervaring en diploma’s (26%).

Uitstroom van werknemers

Door de gunstige situatie op de arbeidsmarkt kan het vinden van een nieuwe baan gemakkelijker zijn voor werknemers. Voor werkgevers neemt daardoor het risico toe dat zij werknemers kwijtraken. Bij twee derde van de werkgevers is uitstroom van werknemers nog niet of nauwelijks een probleem. Wel denkt 30 procent van de werkgevers dat het behoud van werknemers de komende twaalf maanden lastiger wordt. Werkgevers in de horeca en het openbaar bestuur beleven de uitstroom van werknemers het vaakst als een probleem. Ook verwachten zij relatief vaak dat het behoud van werknemers de komende twaalf maanden moeilijker wordt.

Bron: UWV