Door

Wat houdt het prijsplafond voor energieprijzen in?

Door de enorme stijging van de prijzen voor energie dreigen veel huishoudens en ook bedrijven in problemen te komen. Het kabinet heeft plannen gemaakt voor een prijsplafond en andere energiemaatregelen om de gevolgen van de enorme stijging van de energieprijzen voor huishoudens en mkb-ondernemers op te vangen. Waar komen deze op neer?

energieprijzen prijsplafond energietoeslag energiemaatregelen energieverbruik

Allereerst heeft het kabinet met energieleveranciers voor je energierekening een tijdelijk prijsplafond afgesproken dat op 1 januari 2023 ingaat en tot het einde van het jaar doorloopt. In de maanden november en december 2022 komt er bovendien ook een compensatieregeling. Voor ‘energie-intesieve mkb’ers’ zet de overheid de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) op.

Prijsplafond energieprijzen gas en stroom

De maximale prijzen van het prijsplafond liggen op 1,45 euro per m3 voor gas en 0,40 euro per kWh voor elektra. De grens lag in de eerdere plannen hoger voor elektriciteit, maar om de gebruikers van warmtepompen (die veel elektriciteit gebruiken, maar geen gas) niet te benadelen, is deze omlaag gegaan. Het prijsplafond gaat gelden tot een jaarlijks energieverbruik van 1200 kubieke meter (m3) gas en 2900 kilowattuur (kWh) stroom. Het kabinet betaalt de energieleveranciers voor het deel van hun tarieven dat (tot het jaarlijkse maximumverbruik) boven de plafondprijzen uit komt. Voor een energieverbruik boven de volumes van het prijsplafond moeten huishoudens wel de geldende marktprijs betalen. Met de komst van het prijsplafond vervalt per 1 januari 2023 de huidige btw-verlaging op energie. Het kabinet moet de plannen voor het prijsplafond nog voorleggen aan de Tweede en Eerste Kamer.

Compensatie energieprijzen november en december

Ieder huishouden krijgt in november en december een maandelijkse korting van 190 euro op de energierekening. Verder heeft het kabinet met energieleveranciers besproken (dus niet afgesproken) dat er weer vaste energiecontracten worden aangeboden in 2023. Er komt ook een gezamenlijk noodfonds van de overheid en energieleveranciers, dat moet voorkomen dat kwetsbare huishoudens met een betalingsachterstand te grote schulden opbouwen.

Voortzetting energietoeslag

De energietoeslag van 1300 euro voor lagere inkomens via de gemeenten gaat ook volgend jaar gelden. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een deel (500 euro) van de energietoeslag die voor volgend jaar was gepland al in 2022 uit te keren. Dat is dan bovenop de 1300 euro die voor dit jaar al voor de sociale minima stond. Ook ontvangen gemeenten aanvullende middelen van het kabinet om mensen met geldzorgen snel te kunnen helpen.