Door

Wat zijn de aandachtspunten bij doorwerken na de AOW?

doorwerken na de AOW werknemer werkgever

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, kondigde eind januari 2023 een aanpassing in de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ aan. Met deze nieuwe maatregel hoeven werkgevers medewerkers, die na hun pensioen willen blijven werken, minder lang door te betalen bij ziekte. Daardoor wordt het voor werkgevers nog aantrekkelijker om werknemers met een AOW-uitkering die willen doorwerken te behouden of aan te nemen.

De populariteit om langer door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd groeit al een aantal jaren hard. In 2022 werkten zo’n 200.000 Nederlanders van 67 jaar of ouder door na hun pensioen.

Langer doorwerken na AOW

Er zijn verschillende redenen om nog niet achter de geraniums te gaan zitten: mensen willen nog graag iets om handen hebben, houden van de sociale contacten of ze halen nog veel plezier uit hun werk. Maar er is helaas ook een groep die noodgedwongen na het bereiken van de AOW-leeftijd langer moet doorwerken. Zij hebben het inkomen namelijk hard nodig om financieel rond te komen. De verwachting is dat het aantal werknemers dat ondanks een AOW-gerechtigde leeftijd nog aan het werk is, de komende jaren alleen maar verder groeit. Maar wat betekent het als werknemers na hun pensioenleeftijd nog doorwerken?

Minder lange loondoorbetaling bij ziekte werkende AOW’er

Eerst nog even terug naar de aanpassing in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Hierin staat dat werkgevers vanaf 1 juli 2023 AOW-gerechtigde werknemers bij ziekte maar zes weken loon hoeven door te betalen. Dit is nu nog dertien weken. Ter vergelijking: voor een gewone werknemer geldt een loondoorbetalingsplicht van 104 weken, oftewel twee jaar. Omdat de AOW-gerechtigde werknemer ook al AOW en mogelijk een aanvullend pensioen ontvangt, is de betalingsplicht verminderd. De termijn beschermt deze werknemer wel nog steeds tegen een abrupte teruggang in inkomen.

Wat betekent het voor werkgevers?

Als een werknemer ervoor kiest om door te werken na zijn pensioen, gaat de werkgever een nieuw contract met hem of haar aan. Hij kan dan de werknemer het beste behandelen alsof het een nieuwe werknemer is. De werkgever en werknemer  gaan dan immers een nieuwe arbeidsovereenkomst met elkaar aan. Het betreft tijdelijke arbeidsovereenkomsten, waarvan de werkgever er maximaal zes in een periode van vier jaar mag aangaan. Hier hoort ook bij dat werkgever en werknemer opnieuw gaan onderhandelen over het aantal werkdagen en het salaris. Een volgend arbeidscontract betekent namelijk niet dat de arbeidsvoorwaarden hetzelfde blijven.

Voordelen AOW-gerechtigde werknemer

Nog niet elke werkgever staat te springen om een dergelijk dienstverband aan te gaan met een AOW-gerechtigde werknemer die langer wil doorwerken. Dat is jammer, want er zijn verschillende voordelen. Allereerst zijn de werkgeverslasten een stuk lager. De werkgever hoeft namelijk voor deze werknemers geen premies te betalen voor bijvoorbeeld een WW-uitkering. Immers, de werknemer heeft geen recht meer op deze uitkering. Daarnaast betaalt de werkgever geen premies voor de ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bovendien heeft de werknemer vaak veel kennis en ervaring in huis, die de werkgever graag in de organisatie wil houden. Zo is er tevens genoeg tijd om deze kennis over te dragen aan de nieuwe generatie.

Duurzame inzetbaarheid

De gemiddelde Nederlander wordt steeds vaker vitaal oud. Werknemers zullen de keuze om als AOW-gerechtigde door te werken, dan ook steeds vaker maken. Zij brengen een nieuw thema mee voor de HR-afdeling. Deze moet werknemers immers vroegtijdig informeren over de mogelijkheden wanneer die nog wat langer door willen werken. Bovendien moeten organisaties een duidelijke visie ontwikkelen hoe zij deze AOW-gerechtigde werknemers in hun organisatie duurzaam willen inzetten. Daarbij is oog voor de waarde van deze doelgroep essentieel. 

Dit gastartikel is geschreven door Joke van der Velpen, manager wet- en regelgeving bij Visma | Raet.