Door

Werkgelegenheid in mkb stijgt sterk in 2015 en 2016

werken mkb grootbedrijfDe werkgelegenheid in het mkb stijgt dit jaar sterk met bijna 50.000 extra werkenden. Het gaat om 35.000 werknemers en 15.000 zelfstandigen. In 2016 versnelt de werkgelegenheidsgroei in het mkb tot ruim 64.000 werkenden. Het grootbedrijf kent in 2015 en 2016 een beperkte groei van de werkgelegenheid.

Een sterke afzetgroei van 3 procent in 2015 en ook in 2016 is de motor achter de krachtige werkgelegenheidsgroei in het mkb. Dat zijn bedrijven uit de marktsector tot 250 werkenden. Zo blijkt uit recente prognoses van onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De cijfers zijn een positief teken gezien de tot nu toe tegenvallende ontwikkeling van de werkloosheid.

Versnelling groei werkgelegenheid in 2016

Bedrijven hebben bij de herstellende economie eerst nog even gewacht met het aantrekken van werknemers. De aanhoudende afzetgroei in het mkb leidt volgens Panteia in 2016 tot een verdere versnelling van de werkgelegenheidsgroei. Het aantal werkenden neemt in dat jaar toe met ruim 64.000. Hiervan zijn er 43.000 werknemer en 21.000 zelfstandige.

De toename van de werkgelegenheid in het grootbedrijf (bedrijven met meer dan 250 werkenden) blijft in 2015 beperkt tot ongeveer 12.000 werkenden. In 2016 groeit de werkgelegenheid daar met 19.000.

Binnenlandse bestedingen bepalen groei afzet mkb

Een sterke toename van de binnenlandse bestedingen is de motor achter de afzetgroei van het mkb. Hierdoor is de werkgelegenheidsgroei minder kwetsbaar voor ontwikkelingen in het buitenland, zoals de tegenvallende groei in opkomende landen. De groei van de binnenlandse bestedingen is gebaseerd op een sterk herstel van de woningmarkt en een groei van de uitgaven van consumenten.

De toename van de consumentenbestedingen komt onder meer naar voren in een afzetgroei in de horeca van 3,25 procent en in de detailhandel van ongeveer 2 procent. De afzet in de groothandel groeit met bijna 3,5 procent. Het herstel van de woningmarkt leidt dit jaar tot een afzetgroei in de bouw van ruim 8 procent. Deze sectoren hebben een sterk mkb-karakter.

De groei van investeringen in ICT zorgt voor een afzetgroei voor de informatie- en communicatiesector van bijna 4 procent. De toegenomen bedrijvigheid in Nederland leidt tot een sterke afzetstijging van bijna 4,5 procent in de zakelijke dienstverlening. Het gaat daarbij onder andere om architecten- en ingenieursbureaus, marketingbureaus en uitzendbureaus.

Werkgelegenheid grootbedrijf

De afzet in het grootbedrijf blijft in 2015 met 2,5 procent behoorlijk achter ten opzichte van het mkb. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een tegenvallende groei in de industrie. In het bijzonder de chemie en financiële dienstverlening blijven achter. Zowel de tegenvallende afzetgroei als een gemiddeld hogere arbeidsproductiviteitsgroei zorgen voor de relatief beperkte werkgelegenheidsgroei in 2015 en 2016 in het grootbedrijf.

Werkgelegenheid groei afzet mkb

 

Bron: Panteia