Door

Welke inkomsten tellen mee voor je maximale hypotheek?

maximale hypotheek

Als je de woning van je dromen bent tegengekomen, wil je natuurlijk wel weten of je die kunt betalen. Daarbij speelt jouw maximale hypotheek een belangrijke rol. Hoeveel je kunt lenen voor het huis, hangt onder andere af van je inkomen. Maar welke inkomsten tellen mee bij het berekenen van jouw hypotheek?

Toetsinkomen

De hypotheekverstrekker kijkt naar jouw toetsinkomen. Dit is niet hetzelfde als je brutosalaris. Het toetsinkomen bestaat uit een aantal onderdelen en is de som van:

 • brutojaarsalaris;
 • vakantietoeslag;
 • (sociale) uitkering;
 • onregelmatigheidstoeslag;
 • provisie (mits structureel);
 • overwerk (mits structureel);
 • vaste 13e maand;
 • vaste eindejaarsuitkering;
 • flexibel inkomen;
 • inkomen als zelfstandige;
 • alimentatie (die je als aanvrager ontvangt);
 • VEB-toelage;
 • pensioen-. AOW- of VUT-uitkering.

Verschillen per hypotheekverstrekker

Het verschilt per hypotheekverstrekker welke inkomsten er precies worden meegenomen in de berekening van je maximale hypotheek. Zo neemt de ene partij wel het overwerk mee, terwijl een ander slechts rekent met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Bekijk dus goed welke voorwaarden de verstrekker die je op het oog hebt hiervoor hanteert. En bespreek het met je adviseur.

Zzp’er

Ben je een zelfstandig ondernemer? Dan rekent de hypotheekverstrekker met de inkomsten uit jouw onderneming. In de meeste gevallen bekijkt de verstrekker de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar. Hierbij telt altijd het saldo fiscale winstberekening in je aangifte van de inkomstenbelasting mee, waarbij het laatste jaar het belangrijkste is. Sommige partijen zijn iets soepeler en zijn bereid een hypotheek te verstrekken als je minder lang dan drie jaar actief bent.

Woonquote

Het is natuurlijk onverantwoord om je hele inkomen te besteden aan je hypotheek. Daarom stelt de overheid ieder jaar de woonquote vast. Dit is het percentage van je inkomen dat je maximaal mag besteden aan je hypotheeklasten. Mede op basis daarvan kan de hypotheekverstrekker je maximale hypotheek berekenen.

Samen met een partner kopen

Koop je samen met een partner een huis? Dan komen er nog meer regels bij kijken. Het inkomen van de partner met het minste inkomen telt namelijk maar voor 50% mee in de berekening van jullie maximale hypotheek.

Financiële verplichtingen

Je weet nu welke inkomsten meetellen in het toetsinkomen. Houd er echter ook rekening mee dat jouw financiële verplichtingen van je toetsinkomen worden afgetrokken. Denk hierbij aan een studieschuld, een private leaseauto of een creditcard met uitgestelde betalingslimiet.

Deze gastbijdrage is geschreven door Robin de Wit, medewerker afdeling communicatie van eyeOpen.nl.