Door

Geen verplicht ontslag meer bij bereiken AOW-leeftijd

doorwerken na bereiken AOW-leeftijdHet kabinet wil het doorwerken na het bereiken van de AOW-leeftijd eenvoudiger maken. Dit voorkomt dat ervaring onnodig verloren gaat. Daarom moet het verplichte ontslag verdwijnen bij het bereiken van de pensioenleeftijd.

Een ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ zou dit moeten regelen. Deze moet op 1 januari 2016 van kracht worden. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend na de bespreking door de ministerraad van het voorstel van minister Asscher (PvdA).

Automatisch ontslag
Momenteel staat in de meeste cao’s en arbeidscontracten nog dat werknemers automatisch ontslagen worden op de dag dat het staatspensioen AOW ingaat. Werkgever en werknemer hoeven zich daarvan niets aan te trekken. Zij kunnen het contract voor onbepaalde tijd – de vaste baan – voortzetten, eventueel tegen lager loon.

Ook kunnen ze de vaste baan beëindigen, waarna de oudere werknemer in dienst komt op basis van tijdelijke contracten of als oproepkracht. De werknemer kan ook tegen stukloon gaan werken. Dat alles vraagt nogal wat overleg, bijvoorbeeld omdat opeenvolgende tijdelijke contracten nu verplicht moeten worden omgezet in een ‘vaste baan’.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie kunnen werkgever en werknemer samen besluiten dat de 65-plusser blijft werken als de AOW ingaat. Dat kan via een vaste baan, maar ook met een eindeloze reeks tijdelijke contracten. Het kan voorkomen dat de werknemer wil doorwerken, maar dat de werkgever dat niet wil. De werkgever moet de werknemer dan ontslaan. Dat kan dan eenvoudig, ook omdat het ontslagrecht simpeler wordt.

Bron: de Volkskrant