Door

Meeste werknemers zoeken niet meer naar een nieuwe baan

Nog maar 6,6% van de mensen in loondienst en 4,5% van de 45-plussers is op dit moment actief op zoek naar een baan. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 is dat in totaal 28% minder aanbod van mensen in loondienst die een overstap willen maken. Dit blijkt uit analyses uit het actuele arbeidsmarktaanbod onderzoek van Intelligence Group tussen 11 en 25 mei 2020 waarin 982 personen zijn ondervraagd.

zoeken baan

Bij de groep 45-plus is sprake van een halvering ten opzichte van het toch al zeer beperkte aanbod dat er was in de schaarse arbeidsmarkt van het eerste kwartaal van dit jaar. De mensen met een baan blijven zitten waar ze zitten en solliciteren niet. De totale arbeidsmarktactiviteit (zij die actief zoeken naar werk) van de Nederlandse beroepsbevolking ligt nu op 10,8%. Het laagste punt sinds 2011.

Arbeidsmarkt blijft krap

Het aanbod dat toenam sinds het begin van de crisis kwam vooral van studenten, bijbaners en jongeren onder de 30. Van deze groep heeft het grootste gedeelte na 10 weken crisis inmiddels een nieuwe baan gevonden of is weer meer uren aan het maken in de oude baan en derhalve niet of minder actief op de arbeidsmarkt. Zij hebben de openstaande en extra banen in o.a. supermarkten, thuisbezorgdiensten, distributiecentra en detailhandel ingevuld. Een bijwerking van het afnemende aanbod, dat parallel loopt met het verlies aan vacatures in de laatste 10 weken (-27%, bron: Jobdigger) is dat de arbeidsmarkt op veel plekken krap blijft. Vanzelfsprekend zijn hierin grote verschillen per beroepsgroep, sector en regio.

Dynamiek tijdens coronacrisis

De arbeidsmarkt laat tijdens de ontwikkelingen in de coronacrisis een interessante dynamiek zien. De explosieve groei in arbeidsmarktactiviteit en baanwisselingen bij scholieren en studenten aan het begin van de crisis beweegt richting ‘normalisatie’ in de meest recente weken van de crisis. 

Extra betaalde uren

Ook neemt het aantal ‘minder betaalde uren’ die mensen kunnen maken door de coronacrisis af (van 22% naar 15%) en stijgt het aantal extra betaalde uren van 8% naar 9%. Waar vier weken geleden het einde in zicht kwam van de werkvoorraad, lijkt deze zich nu weer langzaam te vullen. Een mogelijke verklaring daarvoor is de versoepeling van diverse maatregelen en het perspectief dat op 1 juni verschillende bedrijfssectoren weer open mogen en daar nu de voorbereidingen voor worden getroffen. Dit heeft met name betrekking op de groep in loondienst.

Spook van massa-ontslagen

“Het is niet uitgesloten dat deze zomer zich een heel bijzonder fenomeen voordoet, namelijk dat het spook van massale ontslagen in september/oktober boven de markt hangt, met name bij jongeren en schoolverlaters en later bij reorganisaties bij oudere werknemers. En tegelijkertijd dat werkgevers deze zomer -zeker bij lekker weer- een mogelijk tekort aan personeel zullen ervaren bijv. in de hardst geraakte sectoren als toerisme en horeca. Een klein lichtpuntje is de verwachting dat het actieve aanbod van werknemers in de komende weken weer licht zal stijgen.” Aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group.

Bron: Intelligence Group