Door

Een vijfde werkgevers heeft geen duidelijke strategie voor flexwerkers

Bij 21 procent van de Nederlandse werkgevers ontbreek een duidelijke strategie voor de inzet van flexwerkers. Daarnaast vinden vier op de tien hr-verantwoordelijken het lastig om geschikte flexwerkers te vinden en te binden. Dit blijkt uit door Panelwizard voor De Staffing Groep uitgevoerd onderzoek onder 1032 Nederlandse hr-verantwoordelijken.

De grootste organisaties (1000+ medewerkers) hebben de meeste moeite met het vinden van goede flexwerkers. Dat geldt voor bijna de helft (44 procent) van deze werkgevers. “Ondanks dat er tegenwoordig bijna twee miljoen werkenden zijn met een flexibele arbeidsrelatie, heeft nog steeds een aanzienlijk gedeelte van de Nederlandse bedrijven geen duidelijke strategie rondom de inzet van flexwerkers”, stipt Wessel van Alphen, CEO van De Staffing Groep aan. Het Nederlandse bedrijfsleven is volgens hem voor een groot gedeelte afhankelijk geworden van de flexibele schil. “Het vermogen om de juiste flexkrachten te vinden en te behouden is daardoor van cruciaal belang geworden voor het toekomstige succes van een organisatie.”

Uitkomsten onderzoek hr-strategie flexwerkers

Doorstroom naar vast contract

Verder heeft slechts 43 procent van de Nederlandse bedrijven de uiteindelijke doorstroom van flexwerkers naar een vast contract als belangrijke doel gesteld. Ook dat laat zien dat veel bedrijven een duidelijke strategie missen op het gebied van flexibele arbeid. Wellicht daardoor ziet achttien procent van de respondenten flexwerkers niet als een volwaardig onderdeel van hun organisatie. Daarbij vindt een nog groter percentage van twintig procent dat vaste werknemers meer waarde hebben voor hun bedrijf dan flexkrachten. “Bedrijven moeten vanuit een holistisch oogpunt naar hun gehele personeelsbestand kijken. Centraal moet daarbij staan hoe ze door de inzet van zowel vaste- als flexibele medewerkers de strategische doelstellingen behalen. Wanneer je als bedrijf flexkrachten al niet op waarde schat; hoe kunnen zij dan ooit tevreden zijn over hun eigen inspanningen? Een medewerker – flex of vast – die wordt gewaardeerd en het gevoel heeft écht onderdeel te zijn van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt, zal uiteindelijk ook meer bijdragen”, stelt Van Alphen.

Betrekken flexwerkers bij bedrijfsfilosofie en -cultuur

Flexwerkers kunnen zich sneller opgenomen voelen in de organisatie waarvoor ze werken door ze bewust te betrekken bij de bedrijfsfilosofie en -cultuur. Opmerkelijk is dat maar zes op de tien hr-verantwoordelijken zeggen dat hun organisatie flexkrachten hierin voldoende meeneemt. Van Alphen: “Veel Nederlandse bedrijven hebben tegenwoordig uitgebreide onboardingprogramma’s voor nieuwe medewerkers. Dit geldt echter niet voor flexkrachten, die het geregeld met een beknopte uitleg en korte inwerkperiodes moeten doen. Uiteindelijk gaat het erom dat talent tot bloei komt, ongeacht hun arbeids- of contractvorm. Cruciaal is daarbij kaders en handvatten te bieden in de vorm van een gedeeld DNA. Niet alleen voelt iemand met een flexibel arbeidscontract zich dan eerder thuis, ook helpt het om over de gehele organisatie een consistent beeld uit te stralen richting opdrachtgevers.”

Bron: De Staffing Groep