Door

Werklozen helpen werklozen aan werk

De prognose van het Centraal Planbureau is dat de werkloosheid gaat stijgen van 4,1% in 2020 naar meer dan 6% in 2021. Hierbij staan volgens ImPower werkzoekenden met al een behoorlijke afstand tot de arbeidsmarkt in de coronatijd nog verder ‘achter in de rij’. Deze ‘social impact company’ bepleit daarom een heel nieuwe aanpak. Deze bestaat uit het aannemen van werklozen, die tot ‘peercoaches’ worden opgeleid, waarna ze andere werklozen naar werk begeleiden.

werklozen werk baan

ImPower benadrukt dat werklozen zich met andere werklozen kunnen identificeren. Ze kennen namelijk hun worsteling en kunnen hun zelfvertrouwen opkrikken. Het bedrijf neemt daarom werkzoekenden aan, leidt ze op en geeft ze een functie als zogenaamde ‘peercoach’. En dat werkt volgens ImPower. Het doel hierbij is kansenongelijkheid tegengaan. “50-plussers worden nog steeds veelvuldig afgeschreven; ze solliciteren zich suf en worden nergens uitgenodigd. Ook mensen met een verkeerde achternaam of afkomst, een gat in een CV of fysieke of psychische beperkingen worden teleurgesteld en krijgen vaak niet de kans die zij verdienen”, aldus de ‘social impact company’.

Negatieve ervaringen met solliciteren

“Wat deze mensen over het algemeen gemeen hebben is dat ze door veel negatieve ervaringen met solliciteren uit balans zijn geraakt. Empowerment is daarom een expliciet onderdeel van ImPower”, zegt Arjan te Wierik, oprichter van ImPower. De kern is volgens hem wat een werkzoekende nodig heeft om zijn of haar droombaan te verwezenlijken of überhaupt een baan te scoren. Dat begint bij vertrouwen krijgen, contact maken en het gesprek aangaan. “Dát is wat de peercoaches doen: ze leren eerst iemand goed kennen. Een klantmanager van de gemeente heeft daar vaak de tijd niet voor.”

Succesmomenten verzamelen

Ashley Reinold (25) is peercoach met fysieke beperkingen bij ImPower. Ze begeleidt mensen die zich anders voelen, fysiek of mentaal. “Denk aan autisme of ADHD. De belangrijkste taak is om heel uitgebreid als gelijken met ze te praten en samen succesmomenten te verzamelen. Dat werkt. Ik heb ondanks corona toch iemand bij een zorginstelling kunnen plaatsen.”

Van peercoach naar werk

Een ander voorbeeld is Horst Benditz (53) die na een tijdje peercoachen met succes bij de Gemeente Amsterdam solliciteerde voor de functie jongerenadviseur en klantmanager. Hij begeleidt nu werklozen naar werk, school of naar herstel. “Doordat ik wat ouder ben merk ik dat jongeren meer respect voor me hebben. Achteraf gezien kan ik zeggen dat ImPower er écht aan heeft bijgedragen om deze baan te krijgen. Dat ik op deze leeftijd inhoudelijk én privé nog zoveel over mezelf kon leren en kon inzetten op het werk, had ik nooit gedacht”, vertelt Benditz.

Grote bedrijven als partner

De partners van ImPower zijn sinds de start in 2014 in Amsterdam Philips, Nuon en Alliander. Later kwamen daar onder andere Signify, Manpower en Randstad bij. Te Wierik: “Samen met hen leiden we de peercoaches op en begeleiden we ze. We willen het peercoachen in Nederland uitbreiden en zoeken meer partners die in ons concept geloven en mensen kansen willen bieden.”

Kans voor werkzoekenden

Frank Visser, HR clustermanager bij Philips: “Wij hebben 115 werkzoekenden die via ons Werkgelegenheidsplan betaalde werkervaring binnen Philips opdoen. We participeren in het ImPower project om werkzoekenden in Amsterdam een boost te geven. Via het project willen we de bewustwording bij leidinggevenden stimuleren om kandidaten een kans te geven. Soms moet je er bij de start wat meer energie in stoppen, maar wat je ervoor terug krijgt is het uiteindelijk zeker waard. We zien mensen die even tijd nodig hebben, maar die wel enorm goede kwaliteiten hebben.”

In deze video vertellen ImPower, de peercoaches en de Gemeente Rotterdam en Amsterdam meer over de aanpak.

Bron: ImPower