Door

Coronacrisis versnelt toename aantal zzp’ers

De werkzame Nederlandse beroepsbevolking moderniseert, digitaliseert en flexibiliseert in hoog tempo. Corona heeft dit sinds vorig jaar verder versneld, wat leidt tot een verhoogde groei van het aantal zzp’ers. Dit geldt zowel voor beroepen waar door de coronacrisis veel vraag naar was, als voor beroepen waarvoor de crisis veel gevolgen had. Zo laat onderzoek zien van HR-dienstverlener HeadFirst Group en specialist in arbeidsmarktdata Intelligence Group.

zzp'ers coronacrisis beroepsbevolking arbeidsmarkt

De Nederlandse beroepsbevolking groeide tussen 2018 en nu van 8,8 miljoen naar bijna 9 miljoen werkenden. Momenteel is 16,6 procent daarvan zzp’er. De groei van het aantal zzp’ers versnelde het afgelopen jaar mede vanwege corona. Er was sprake van een verschuiving van uitzenden naar het inhuren van zelfstandigen. Daarnaast was er een bovengemiddelde groei van het aantal zzp’ers binnen een aantal beroepsgroepen, omdat daar extra vraag kwam door corona. Denk aan bouwarbeiders, tuinders en lassers.

Nieuwe zzp’ers door coronacrisis

Het aantal zzp’ers groeide ook snel binnen beroepsgroepen waar de coronacrisis juist hard had toegeslagen, zoals koks. Zij bleken met hun vaardigheden in staat op andere manieren hun geld te verdienen, bijvoorbeeld als thuiskok, in de catering of flexibel werkend voor restaurants die thuis gingen bezorgen.

Hooggeschoolde vakmensen

Een totaal andere groei die de coronacrisis bevorderde, is die van automatisering, robotisering en digitalisering. Deze heeft voor extra vraag gezorgd naar specialistische kennis en leidt tot een gebrek aan hooggeschoolde vakmensen, vooral in de IT en techniek. Deze trend maakt het voor organisaties complexer om kandidaten te werven en maakt het nodig om van de vaardigheden en de persoonlijkheid van mensen uit te gaan. De contractuele vastlegging en betaling daarvan worden daarmee bijzaak.

Schaarste zzp’ers en uitzendkrachten

Geert-Jan Waasdorp, directeur en oprichter van de Intelligence Group: “De economie trekt snel aan, maar tijdens deze groei gebeurt ook iets anders: de arbeidsmarkt kantelt volledig en het vinden van geschikt talent is moeilijker dan ooit. Voorheen werd de flexibele schil ingezet om tekorten aan de vaste kant op te vangen. Nu zijn zzp’ers, maar ook uitzendkrachten nagenoeg net zo schaars als werkenden in vaste loondienst. Een unieke situatie die zich nog niet eerder heeft voorgedaan.”

Bron: Intelligence Group