Door

Hoe kan je een evenement verzekeren?

Er kleven veel risico’s aan het organiseren van een evenement. Gelukkig zijn er een groot aantal verzekeringen om je evenement daartegen te verzekeren. Je vindt hieronder een overzicht.

evenement verzekeren

Evenementenverzekering

Dit is een combinatie van een aantal verzekeringen waarmee je de diverse grote financiële risico’s van je evenement afdekt. Daarbij gaat het zowel om mogelijke schade als eventuele ongelukken. De evenementenverzekering vergoedt de kosten van een evenement wanneer dit buiten je schuld om niet door kan gaan. Daarnaast dekt ze de kosten van het vroeger beëindigen van een evenement. Deze dekking kan je vaak uitbreiden met verzekeringen voor aansprakelijkheid, materialen, geld en ongevallen. De evenementenverzekering verschilt van verzekeraar tot verzekeraar en kan een goede oplossing zijn als je niet teveel aparte verzekeringen wilt afsluiten.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als er schade optreedt tijdens je evenement in de vorm van beschadigde zaken, schade aan het gebouw of letselschade kan je daarvoor als organisator aansprakelijk worden gesteld. Je kunt je hiertegen verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering. Voor beschadigingen aan een gebouw kun je het evenement vaak extra bijverzekeren. Ga bij de eigenaar van een zaal of terrein waar je bedrijfevenement plaatsvindt na hoe diens aansprakelijkheidsverzekering er uitziet. Hiermee voorkom je dat je het evenement onnodig (dubbel) verzekert.

Annuleringsverzekering

Voor financiële schade door het niet doorgaan, uitstel of (tijdelijke) onderbreking van je evenement kun je een annuleringsverzekering afsluiten.

Geldverzekering

Met een geldverzekering kan je je evenement verzekeren tegen verlies van geld waarvoor je organisatie verantwoordelijk is of dat eigendom is van de organisatie. Denk daarbij aan verlies door brand, diefstal na braak of afpersing met geweldpleging. Ook dekt de geldverzekering schade door vals geld en geldverlies van personen die bij het evenement betrokken zijn.

Goederentransportverzekering

Een goederentransportverzekering heb je nodig als je voor je evenement kostbare goederen vervoert of laat vervoeren. Deze verzekering dekt schade door het verlies of beschadiging van de goederen. Het kan zijn dat je bedrijf al een goederentransportverzekering heeft. Deze dekt echter niet altijd de schade die optreedt bij het transport naar een evenement.

Cascoverzekering

Dit is een verzekering waarmee je je verzekert tegen beschadiging of verlies van goederen van de organisatie of goederen (geen gebouwen) waarvoor de organisatie verantwoordelijk is. Voorwaarde is dat deze goederen niet al ergens anders zijn verzekerd.

Materiaalverzekering

De materiaalverzekering is bedoeld voor zaken die je huurt of leent maar die niet gedekt zijn voor schade. Hij geldt ook voor de eigendommen van de organisator.

Medische kostenverzekering

Een medische kostenverzekering is nodig om eventuele medische behandeling van deelnemers aan je evenement te betalen. De verzekering geldt zowel in binnen- als buitenland.

Ongevallenverzekering

Voor eventuele ongevallen van organisatoren, medewerkers en deelnemers van het evenement kan je een ongevallenverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit.

Reisverzekering

Met een reisverzekering kun je de kosten dekken die deelnemers en organisatoren hebben door bagageverlies, verlies van andere eigendommen of door ziekte. Binnen Nederland is een dekking voor ziektekosten meestal niet nodig.