Door

Wat zijn de voorwaarden voor een WW-uitkering?

Je arbeidscontract loopt af en inkomensverlies dreigt. Een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) vangt dat op. Wanneer heb je recht op WW en wat zijn de voorwaarden? Hieronder lees je de basisregels.

voorwaarden WW-uitkering werkloosheidsuitkering werkloosheid ontslag arbeidscontract WW

Werknemer

Een basisvoorwaarde voor aanspraak op een WW-uitkering is dat je werknemer bent (geweest). Ben je opdrachtnemer (bijvoorbeeld zzp’er) of op een andere wijze als ondernemer werkzaam, dan kun je geen aanspraak op WW maken bij het beëindigen van je werk of contract. Ook de directeur grootaandeelhouder (DGA) komt niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering.

Geen AOW

Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt dan kom je niet meer in aanmerking voor een WW-uitkering.

Niet arbeidsongeschikt

Uitzonderingsgevallen daargelaten, heb je geen recht op WW als je in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO-, IVA- of WGA-uitkering) .

Minimaal 5 uur minder werkuren per week

Als je je werk verliest, dan kun je in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dat kan echter ook als je een deel van je baan kwijtraakt, mits dat minimaal 5 uur werk per week is.

Laatste 36 weken tenminste 26 weken gewerkt

Je hebt de laatste 36 weken voordat je werkloos werd minstens 26 weken in dienstbetrekking gewerkt (ongeacht het aantal gewerkte uren). Dit is de zogenaamde ‘wekeneis’.

Heb je voldaan aan de wekeneis dan kom je in aanmerking voor een kortdurende WW-uitkering, namelijk 3 maanden.

Werkte je de laatste 5 jaar voordat je werkloos werd, minstens 4 jaar, dan voldoe je aan de jareneis en kan de werkloosheidsuitkering maximaal 2 jaar lopen.

Schuldloos werkloos

Als je door je eigen schuld werkloos bent geworden, dan kom je niet voor een WW-uitkering in aanmerking. Dat is het geval als je:

  • zelf de arbeidsovereenkomst opzegt;
  • niet akkoord gaat met een door werkgever aangeboden verlenging van de arbeidsovereenkomst;
  • ontslag op staande voet veroorzaakt;
  • als werknemer het initiatief neemt voor een beëindigingsregeling (vaststellingsovereenkomst).

Direct beschikbaar voor betaald werk

Je moet direct beschikbaar zijn voor het aanvaarden van ander betaald werk. Het starten van een eigen onderneming, het aanvaarden van (langdurig) onbetaald werk of langdurig verblijf in het buitenland is dan ook een beletsel voor het kunnen krijgen van een WW-uitkering.

Sollicitatieplicht

Het UWV verwacht dat je in geval van werkloosheid actief op zoek gaat naar vervangend werk. Je hebt dan ook een sollicitatieplicht. Die plicht gaat feitelijk al in zodra je weet dat je werkloos gaat worden.

Passend werk aanvaarden

Het is begrijpelijk dat je kort na het verlies van je baan op zoek gaat naar vervangend werk op je eigen niveau of interessegebied. Als je echter na 6 maanden werkloosheid een dergelijke baan nog niet hebt gevonden, verwacht het UWV dat je ook solliciteert naar banen onder je niveau, of tegen een lager loon of met een langere reistijd. Dat kan ook een tijdelijke baan zijn, bijvoorbeeld seizoenswerk. Aanvaard je dergelijk werk niet dan kan je recht op WW vervallen.

Dit gastartikel is geschreven door mr. Edwin van Jaarsveld van Ontslagspecialist.