Door

Zzp’ers in de bijstand krijgen pensioenbescherming

pensioen zzp'erZelfstandige professionals die pensioen hebben opgebouwd, hoeven dat niet op te eten als zij een bijstanduitkering aanvragen. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel regelt dat het opgebouwde pensioen, net als bij werknemers, beschermd is voor de vermogenstoets als zzp’ers een beroep doen op een bijstandsuitkering. De nieuwe regels treden waarschijnlijk op 1 januari 2016 in werking. “Ook zzp’ers verdienen een goede oude dag. Met dit wetsvoorstel regel ik dat zij geld opzij kunnen zetten. En dat zij later niet worden geconfronteerd met een grote inkomensterugval”, aldus staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maximaal pensioenvermogen van 250.000 euro

Er zijn op dit moment meer dan 800.000 zzp’ers in ons land. De pensioenbescherming geldt tot een pensioenvermogen van 250.000 euro. De nieuwe regeling is ook van toepassing op werknemers die niet kunnen deelnemen aan een pensioenfonds en zelf hun pensioen hebben geregeld.

Deelnemen aan oude pensioenfonds

Het wetsvoorstel bepaalt ook dat werknemers die zzp’er zijn geworden meer tijd krijgen om te beslissen of ze deel blijven nemen aan het pensioenfonds van hun oude baas. Nu moeten zij hierover bij sommige pensioenuitvoerders al binnen drie maanden besluiten. Het voorstel bevat een vaste termijn van negen maanden.

Vrijlating van inkomsten

Ook verandert het wetsvoorstel de zogenaamde ‘vrijlating van inkomsten uit arbeid’ in de Participatiewet. Dat houdt in dat een deel van de inkomsten uit werk niet verrekend wordt met de bijstandsuitkering. Op dit moment mogen gemeenten deze vrijlating alleen toepassen voor maximaal zes aaneengesloten maanden. Voor het stimuleren van tijdelijk en deeltijdwerk vanuit de bijstand mogen gemeenten die zes maanden straks ook los van elkaar toekennen.

Bron: Rijksoverheid.nl