Door

Hoe krijg je inzicht in de kwaliteit van zzp-bemiddelaars?

zzp keurmerkVeel zzp’ers komen via bemiddelaars aan hun opdrachten. Het is daarbij niet altijd even duidelijk wat de kwaliteit van de bemiddelaar is. Een nieuw keurmerk van de branchevereniging NBBU moet die duidelijkheid nu bieden. Daarnaast kan je ook zelf beoordelen of je met een goede intermediair te maken hebt.

De kwaliteit van de zzp-bemiddeling is belangrijk, omdat veel opdrachtgevers de inhuur van zzp’ers organiseren via een bemiddelaar. Met de modelovereenkomsten vanuit de Wet DBA maken de opdrachtgevers nog meer gebruik van de tussenpersonen. Het is dus belangrijk dat je als zzp’er goed weet of je met een betrouwbare en goede bemiddelaar te maken hebt.

Keurmerk

Het nieuwe keurmerk van de NBBU biedt zelfstandigen en hun opdrachtgevers inzicht in de kwaliteit en dienstverlening van een zzp-bemiddelaar. Een controle-instelling kijkt voor de NBBU onder andere naar de voorwaarden die de bemiddelaar aan de zzp’er stelt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het op tijd betalen, of de bemiddelaar de eigen financiën op orde heeft en of de tussenpersoon de zelfstandige ook daadwerkelijk als ondernemer behandelt. Zo moet het risico van niet-betalen door de opdrachtgever bij de zzp’er liggen. Verder kijkt de instelling naar de transparantie in de dienstverlening en of de intermediair werkt met een door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

Toegevoegde waarde voor zzp’ers

Er zijn nog niet zoveel bemiddelaars die al een NBBU-keurmerk hebben. Als dat keurmerk breder is ingevoerd, helpt je dat bij de keuze voor een goede zzp-bemiddelaar. Dat is geen overbodige luxe met de vele intermediairs op de zzp-markt, die bovendien sterk in kwaliteit verschillen. Als je je aanbiedt via een bemiddelaar met een keurmerk is dat ook geruststellend voor opdrachtgevers. Zij zullen eerder een beroep op je doen. Door het keurmerk weten ze bijvoorbeeld dat de intermediair werkt met een goedgekeurde modelovereenkomst en dat er geen twijfel is over je ondernemerschap. Daardoor hoeven ze geen problemen te verwachten met de belastingdienst.

Zelf bemiddelaars beoordelen

Los van het keurmerk kan je natuurlijk ook zelf goed beoordelen of je met de juiste bemiddelaar te maken hebt. Dit kan je doen door de volgende punten na te lopen:

  • Welke naam heeft de bemiddelaar in jouw markt?
  • Hoe lang is de bemiddelaar al actief?
  • Is de modelovereenkomst die de bemiddelaar gebruikt, goedgekeurd door de belastingdienst?
  • Wat is het betalingsgedrag van de bemiddelaar? Kijk hiervoor bijvoorbeeld op het internet naar opmerkingen van andere zzp’ers over de bemiddelaar.
  • Kan je facturen sturen op jouw bedrijfsnaam en ligt het ondernemersrisico bij jou?
  • Is de werkwijze van de intermediair transparant en duidelijk?
  • Werkt de bemiddelaar met een eerlijk tarief en brengt hij niet meer bemiddelingskosten in rekening dan gangbaar in de markt?
  • Hoeveel ondersteuning biedt de bemiddelaar als je tegen problemen aanloopt?

Bronnen: Briskmagazine.nl, NBBU