Door

Woningeigenaren maakten ook in 2019 vaak gebruik van een NHG-hypotheek

In 2019 was de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer populair bij woningeigenaren. Zo blijkt uit het jaarverslag van de NHG. Ongeveer 70% van de nieuwe hypotheken in Nederland onder de NHG-kostengrens werd afgesloten met NHG. Huishoudens kunnen daarmee in de toekomst eventueel gebruik maken van dit vangnet als ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen.

Nationale Hypotheek Garantie NHG hypotheekrente

NHG neemt onder voorwaarden restschulden van een hypotheek over en zet zich in om woningbehoud te realiseren bij levensgebeurtenissen zoals relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en het overlijden van een partner. Het gemiddelde hypotheekrentevoordeel dat geldverstrekkers bieden voor een NHG-hypotheek met de maximale loan-to-value (LTV: de hoogte van de lening in relatie tot de woningwaarde) was 0,45 procentpunt per eind 2019. Dat komt overeen met 2018.

Stijging huizenprijzen

In 2019 was het aantal nieuwe NHG-garanties 120.445. Dat was ruim 8% hoger dan in 2018. Deze toename deed zich vooral voor in Almere (+9%) en de grote gemeenten buiten de Randstad, zoals Eindhoven (+9 %), Enschede (+14 %) en Apeldoorn (+21 %). In Den Haag (-6%), Rotterdam (-1 %) en Amsterdam (-2%) was juist sprake van een afname. Dit komt door de sterke stijging van de huizenprijzen, waardoor er in deze steden minder woningen onder de NHG-kostengrens te koop stonden dan erbuiten.

Hypotheekgaranties

Net als in de jaren ervoor verstrekte NHG in 2019 het grootste deel van de garanties voor de financiering bij aankoop van een woning. In 2019 zijn in totaal 88.940 nieuwe garanties voor de hypotheek bij aankoop van een woning geregistreerd (2018: 88.552). Daarnaast zijn 31.505 overige garanties geregistreerd (2018: 22.894), zoals garanties bij verbetering van de individuele consumentsituatie, voor kwaliteitsverbetering, bij energiebesparende maatregelen en bij restschuldfinanciering. Het totaal gegarandeerde bedrag van alle verstrekte leningen met NHG was 22,6 miljard euro in 2019 (2018: 19,9 miljard euro).

Woningverbetering

Sinds de tweede helft van 2019 ziet NHG een stijging van het aantal huishoudens dat een woningverbetering financierde met NHG. Denk aan het herstel van achterstallig onderhoud en het treffen van energiebesparende voorzieningen. De verschillende initiatieven van de overheid, financiële dienstverleners en overige belangenorganisaties lijken eigenaren in toenemende mate te stimuleren om de eigen woning te verduurzamen.

Betalingsachterstanden

Het voorkomen van betalingsachterstanden en het mogelijk maken van woningbehoud door vroegtijdige signalering van eventuele betalingsproblemen stonden volgens NHG ook in 2019 onverminderd hoog op de agenda. Naast de reguliere werkzaamheden begon NHG samen met geldverstrekkers aan een pilot om vaker woningbehoud te realiseren bij relatiebeëindiging. Dit voorkwam bij 740 consumenten de verkoop van de woning. NHG kan dat bereiken door de geldverstrekker toestemming te geven om voor het te verwachten uitkoopbedrag de hypotheek tegen beheercriteria te verhogen.

Verkoop woning met verlies

Het aantal verliesdeclaraties daalde in 2019 met 62% ten opzichte van 2018. In 2019 deden 384 huishoudens een beroep op NHG vanwege een onvermijdelijke verkoop van hun woning met verlies. In 2018 waren dat er nog 1006 en in 2014, het zwaarste jaar van de vorige crisis, waren het er 4799. NHG honoreerde 93,8% van de verliesdeclaraties geheel of gedeeltelijk. In 2019 bedroeg het gemiddeld uitgekeerde verliesbedrag 14.756 euro (2018: 18.008 euro). In 2019 nam het garantievermogen van NHG toe tot 1.437 miljoen euro (2018: 1.274 miljoen euro). De opbouw van het garantievermogen maakt het voor NHG mogelijk om woningeigenaren ook in de toekomst te ondersteunen bij problemen. Ook kan NHG er onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen mee opvangen.

Woningmarkt en coronacrisis

De huidige coronacrisis heeft potentieel een grote invloed op huishoudens met een eigen woning. Daarom besteed NHG hier in het jaarverslag aandacht aan bij de toekomstverwachtingen. “De Nederlandse economie wordt sterk geraakt, hoewel de mate waarin dit voor woningeigenaren tot betalingsproblemen en/of gedwongen verkopen zal leiden nu nog onzeker is”, aldus NHG. Op dit moment lijkt op de woningmarkt volgens NHG nog geen sprake te zijn van stagnatie in het aantal transacties of van dalende woningprijzen. Ook in de cijfers van NHG is dit op dit moment nog niet zichtbaar. Het aantal hypotheekgaranties ligt op het niveau van vorig jaar en de dalende trend van het aantal ontvangen verliesdeclaraties zet zich tot op heden voort.

Verantwoorde woonfinanciering

Duidelijk is dat NHG verder gaat met de enkele jaren geleden ingezette koers van aandacht voor toegang tot verantwoorde woonfinanciering en het bieden van woningbehoud en een vangnet voor wie dat nodig heeft. Dit geldt ook voor het aanjagen en verbeteren van processen in de keten van woonfinanciering. Daarnaast onderzoekt NHG doorlopend op welke manier de woningeigenaar (tijdelijke) ondersteuning nodig heeft vanwege de coronacrisis om daarop te kunnen anticiperen met aangepaste of nieuwe maatregelen.

Bron: NHG