Door

Prinsjesdag 2020: wat gebeurt er op het gebied van Werk?

Het kabinet verwacht dat de economie zich deels herstelt in 2021, maar dat de werkloosheid dan verder oploopt. Hiervoor richt het zich het komend jaar op het behouden van werk. Daarnaast ondersteunt het kabinet mensen en bedrijven bij de omschakeling naar de veranderde economie. Zo schrijven minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de begroting van hun departement, die ze op Prinsjesdag 2020 naar de Tweede Kamer stuurden.

Prinsjesdag 2020 werk

In oktober gaat het derde steun- en herstelpakket van start, zo meldt SZW. Daarmee wil het kabinet banen en inkomens beschermen. Voor zelfstandigen is er inkomensondersteuning via de Tozo en werkgevers krijgen met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten. Aangezien niet alle banen kunnen blijven bestaan en niet alle bedrijven deze periode zullen overleven, komt het kabinet met een aanvullend sociaal pakket van 1,4 miljard euro. Specifiek is daarbij aandacht voor onder andere jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.

Belastingverlagingen

Het kabinet voert daarnaast het regeerakkoord verder uit en wil werken aantrekkelijker maken. De afgelopen jaren heeft het de belasting voor werkenden stapsgewijs verlaagd en het doet dat komend jaar ook. Dit gebeurt onder andere door het laten stijgen van de arbeidskorting met maximaal 324 euro. Ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan minder belasting betalen dankzij een stijging van de algemene heffingskorting met 82 euro en een verlaging van het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting van 0,25 procentpunt naar 37,10 procent. Voor ouderen is er een extra steuntje doordat het kabinet de ouderenkorting met 55 euro verhoogt. Daarnaast krijgen gezinnen met meer dan twee kinderen een fors hoger kindgebonden budget. Zij ontvangen jaarlijks 617 euro per kind extra vanaf het derde kind. Zo wil het kabinet kinderarmoede bij grote gezinnen terugdringen.

Inflatie

Naar verwachting is de loonstijging in 2021 beperkt (1,2 procent), terwijl de inflatie hoger ligt (1,5 procent). Toch schat het CPB in dat dankzij de belastingverlagingen de meeste huishoudens er in 2021 iets op vooruitgaan.

Toekomstbestendige arbeidsmarkt

SZW meldt verder dat minister Koolmees momenteel de afspraken rondom het pensioenakkoord uitwerkt tot concrete voorstellen voor wet- en regelgeving. Hiermee moet Nederland uiterlijk in 2026 over kunnen gaan op een moderner en persoonlijker pensioenstelsel. Ook gaat het inburgeringsstelsel op de schop. Vanaf 1 juli 2021 kunnen nieuwkomers sneller aan het werk en de Nederlandse taal leren. Hierbij krijgen gemeenten een belangrijke rol. Daarnaast hoopt het kabinet dit najaar met een reactie te komen op de voorstellen van de Commissie Regulering van werk (Commissie Borstlap), die voorstellen heeft gedaan voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Hulp bij financiële problemen

Verder komt er dit najaar een wetsvoorstel Breed Offensief, dat het gemakkelijker moet maken voor mensen met een arbeidsbeperking om te gaan werken. Daarnaast versnelt en intensiveert het kabinet de aanpak van armoede en schulden om de vele mensen te helpen die door de coronacrisis acuut in financiële problemen komen. Er komt bijvoorbeeld een fonds waarmee mensen sneller geholpen kunnen worden met het aflossen van hun schulden. Daarbij wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening met ingang van 2021 en krijgen gemeenten de wettelijke grondslag om vroegtijdig schulden te signaleren en een hulpaanbod te doen.

Bron: Rijksoverheid.nl