Door

Aandelen blijven het voorlopig beter doen dan obligaties en spaargeld

Robeco denkt in zijn Beleggingsvooruitzichten 2021-2025 dat de rendementen van spaargeld en obligaties de komende jaren onder druk blijven staan door de lage rente. Het beleggingsbedrijf verwacht een aanhoudend hoger rendement voor aandelen.

beleggen aandelen obligaties sparen rente

Jaarlijks brengt Robeco in kaart wat het de komende vijf jaar verwacht qua beleggingsrendementen. De vermogensbeheerder schat in dat het nemen van risico blijft lonen. De vooruitblik wordt deze keer sterk beïnvloed door de coronacrisis met de daardoor veroorzaakte diepe wereldwijde recessie. Als reactie daarop verlaagden centrale banken de al lage rente nog eens flink. Het lijkt er volgens Robeco op dat die rente nog lang heel laag blijft. Volgens Robeco hoeven spaarders de komende jaren dan ook niet te rekenen op een hogere spaarrente.

Negatieve spaarrente

De spaarrente voor de meeste consumenten wordt voorlopig niet negatief. Particuliere en zakelijke rekeninghouders met een groot vermogen betalen echter vanaf een bepaalde grens nu al een boeterente. Ook dat gaat volgens Robeco de komende jaren niet veranderen. De vermogensbeheerder denkt dat professionele partijen rekening moeten houden met een negatieve spaarrente van -0,5% voor de periode tot 2025.

Bedrijfsobligaties

Het beleid van centrale banken heeft volgens Robeco ook grote gevolgen voor de obligatiemarkten. De centrale banken van onder andere de Verenigde Staten, Europese landen en Japan kopen grote pakketten staatsleningen en andere beleggingen op. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om bedrijfsleningen en soms ook zelfs aandelen. Zo willen de centrale banken beleggers verleiden om wat meer risico te nemen door aandelen of bedrijfsobligaties te kopen in plaats van staatsobligaties. Daarmee krijgen bedrijven dan gemakkelijker toegang tot kapitaal, wat gunstig is voor de economische groei.

Staatsobligaties

Het beleid van de centrale banken leidt echter mogelijk ook tot negatieve directe rendementen op staatsobligaties. Robeco rekent voor de komende vijf jaar op een rendement van -1,75% voor Europese staatobligaties en -0,25% voor Amerikaanse. Het verwacht voor bedrijfsobligaties met een goede kredietwaardigheid iets hogere rendementen van 0,25% in Europa en 1% in de Verenigde Staten.

Aandelen

De Rotterdamse vermogensbeheerder heeft betere verwachtingen voor de aandelen. Voor beleggers in ontwikkelde landen kan het rendement de komende vijf jaar naar verwachting gemiddeld 4,75% bedragen. Dat is voor de opkomende landen zelfs 6,75%. Robeco waarschuwt dat bij deze hogere rendementen wel meer beleggingsrisico hoort. De wereldwijde aandelenindex MSCI AC World Index was per 1 oktober in euro’s uitgedrukt 5% hoger dan een jaar terug. In de tussentijd is deze index door de coronacrisis echter tijdelijk heel veel gedaald. Robeco rekent erop dat na dergelijke koersdalingen vroeg of laat altijd weer een herstel volgt.

Bron: Robeco